Категорія: Філософські концепції та течії

  • Этика Аристотеля: главные положения и применение

    Этика Аристотеля: главные положения и применение

    Час читання: 2 хвилин Введение в этику Аристотеля Аристотель был одним из величайших философов Древней Греции, и его вклад в развитие этики был огромным. Он считал, что этика – это наука о том, как жить хорошей жизнью, и что счастье является главной целью жизни. В своих работах Аристотель разработал концепцию этики, которая до сих пор остается актуальной и важной […]

  • Філософія щастя: пошуки і розуміння справжнього сенсу життя

    Філософія щастя: пошуки і розуміння справжнього сенсу життя

    Час читання: 2 хвилин Світ, у якому ми живемо, надзвичайно складний і заплутаний. Щодня ми зіштовхуємося з безліччю проблем, викликів та сумнівів. І в цьому пошуку відповідей на важливі питання життя, людство завжди зверталося до філософії. Одна з найбільш нагальних тем, які цікавлять людей здавна, – це питання про щастя і справжній сенс життя.